Katedra św. Michała Archanioła

Sanktuarium Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

Matka Boska
Nieustającej Pomocy
– Matka Pięknej Miłości

koronowana
4 czerwca 1991 roku


Diecezja Łomżyńska

 width=

Według tradycji, ewangelizacja ziemi łomżyńskiej sięga 1000 roku, jest łączona z misją św. Brunona z Kwerfurtu. Według zachowanych dokumentów archiwalnych w 1410 roku biskup Jakub z Korzkwi erygował w Łomży parafię przy zbudowanym przed 1396 roku kościele Rozesłania Apostołów. Po otrzymaniu przez Łomżę praw miejskich w 1418 roku nastąpił wzrost liczby mieszkańców, co przyczyni­ło się do budowy nowego okazalszego kościoła św. Michała Archanioła i św. Jana Chrzciciela.
Obecna katedra wzniesiona została w latach 1504–1525 z fundacji księżnej mazowieckiej Anny i jej synów Janusza III i Stanisława, jako kościół św. Michała Archanioła i św. Jana Chrzciciela. Budowniczym świątyni i prawdopodobnie jego pierwszym proboszczem był ksiądz Jan Wojsławski. W wyniku zniszczeń w czasie potopu szwedzkiego przeprowadzono remont, zmieniając wystrój kościoła z gotyckiego na barokowy wg projektu Józefa Szymona Bellottiego. Podczas przeprowadzonych remontów w końcu XIX wieku cały kościół został pokryty polichromią. Obecny swój wygląd katedra zawdzięcza regotyzacji dokonanej po wojnie.
W nawie głównej ma sklepienia gwiaździste i sieciowe, natomiast w nawach bocznych, kryształowe, spotykane na Mazowszu dość rzadko. Wewnątrz wiele cennych dzieł sztuki, gotyckich i późniejszych. W  kaplicy południowej znajduje się w późnorenesansowym ołtarzu cudowny obraz Matki Boskiej Łomżyńskiej, nieznanego autora, pochodzący z XVI wieku, o wymiarach 130×95 cm, wykonany techniką olejną na desce. Koronowany 4 czerwca 1991 przez Jana Pawła II. W prawej nawie umieszczony jest duży obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy namalowany w 1900 roku przez Wojciecha Gersona.
28 października 1925 roku świątynie pod niesiono do rangi katedry w wyniku utworzenia diecezji łomżyńskiej.

Lomza_09.jpg
Lomza_06.jpg
Lomza_11.jpg
Lomza_07.jpg
Lomza_08.jpg
Lomza_12.jpg
Lomza_04.jpg
Lomza_01.jpg
Lomza_02.jpg
Lomza_03.jpg